Media agency

ตัวแทนขายสื่อโฆษณาและดูแลบริหารจัดการสื่อโฆษณาทุกประเภท

 

1.สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน (Transit Media)
2.สื่อโฆษณาภาพนิ่ง (Classic Media)
3.สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า (Mall Media)
4.สื่อโฆษณาภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต (In-Store Media)
5.สื่อโฆษณาดิจิตอล (Dynamic Media)
6.สื่อโฆษณาภายในสนามบิน (Airport Media)
7.สื่อโฆษณาออนไลน์ (Online Media)

เราจะเห็นได้ว่า สื่อโฆษณามีหลากหลายประเภทมากมาย ให้เราเลือกใช้ ดังนั้นก่อนเราจะซื้อสื่อโฆษณาอะไรก็ตาม
ควรดูก่อน ผลิตภัณฑ์ดีอะไร กลุ่มเป้าหมายคือใคร อายุเท่าไหร่ วัยทำงาน หรือ วัยรุ่น ต่างชาติ หรือ คนไทย ?
เราซื้อโฆษณาต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์สินค้า หรือ ต้องการประชาสัมพันธ์ ?
ระยะเวลาในการลงโฆษณา กี่ เดือน หรือ วางแผนระยะยาว
นี้เป็นแค่การวางกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้สื่อโฆษณา แต่อีกสิ่งสำคัญ คือ เทรนผู้บริโภค ในการเสพสื่อโฆษณา ฯลฯ
เราคือ 1 ทางเลือก ที่พร้อมเป็นตัวแทนบริหารการใช้สื่อโฆษณาทุกประเภท ให้กับแบรนด์สินค้าทุกชนิด
แม้เราเป็นแค่ เอเจนซี่เล็ก แต่การที่เราทำธุรกิจหลากหลาย ทำให้รู้กลุ่มผู้บริโภค ต้องการอะไรบ้าง เราจะสื่อสารวิธีให้ ผู้บริโภคเข้าใจเรา
แม้การลงโฆษณากับทางเราในได้อัตราราคาที่ต่ำกว่า แต่สิ่งที่ได้รักบไม่ต่ำ นั้นคือ การเจาะกลุ่มลูกค้า หรือ ฐานลูกค้าเพิ่มจากเดิม
ซึ่งหากเราเป็นเอเจนซี่ให้กับท่านในระยะยาว ประกันอัตราค่าโฆษณาถูกว่าพร้อมยังช่วยวางแผนสื่อโฆษณาทุกชนิดใน%ที่ต่ำ
ยินดีรับวางแผนสื่อโฆษณา,ทุกราคา,ทุกสื่อโฆษณา,ในระยะสั้นและระยะยาว ให้กับทุกองค์กร
เอเจนซี่ดูแลบริหารจัดการโฆษณาจากผู้ผลิตสื่อ,รับจัดหาสปอนเซอร์สนับสนุนการจัดงานทุกประเภท

 

 

 

Pin It