คำถาม

เตรียมไปงานแสดงสินค้าต่างประเทศ ไม่ยากอย่างที่คิด

 

 

1.หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากเดินทางออกจากไทย

กรณีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน นับจากเดินทางออกจากไทย

ควรต่ออายุหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เพื่อมิให้มีปัญหากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง

 

2.การขนส่งสินค้า

2.1 เขียนป้ายหรือ Tagติดหน้ากล่อง เช่น ชื่อบริษัท, โซน, หมายเลขบูธ

เราจะแจ้งนัดกำหนดส่งสินค้ามที่ท่าเรือกรุงเทพ สินค้าจะขนส่งไปไว้ยังบูธงานแสดงสินค้า

2.2 บริษัทที่ต้องการขนส่งสินค้าไปยังงานแสดงสินค้าเอง โปรดแจ้ง ณ วันจองพื้นที่งานแสดงสินค้า

 

3.ควรเตรียมใบปลิว หรือโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์สินค้า และโปร์ไฟล์แนะนำบริษัท

3.1การแพ็คสินค้าตัวอย่าง/สินค้าสาธิต ควรแยกกับสินค้าที่นำไปขายปลีก

สินค้าที่นำไปจำหน่ายวควรเตรียมไปอย่างน้อย 1,000-5,000 ชิ้น ควรมีป้ายราคาและราคาโปโมชั่น

4.แจ้งชื่อสกุลทีมงาน เป็นภาษาอังกฤษ/ไทย , ชื่อไฟท์บินขาไป-ขากลับ , ชื่อโรงแรม เพื่อสะดวกต่อกานประสานงานงาน

5.ทั่วไป กำหนดการตกแต่งบูธก่อนวันงาน 2 วัน และการเซ็ตล่วงหน้า 1 วัน

6.ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง มีทีมงานพูดไทยได้ คอยประสานงานตลอดระยะเวลาจัดงาน

คำถามที่พบบ่อย : เรื่องการเดินทาง

ตอบ: เรามีการจัดหลากหลายแพ็คเกจ เรามีแพ็คเกจพร้อมที่พัก,บัตรโดยสารเครื่องบิน

 

คำถามที่พบบ่อย : ล่ามสื่อสารประจำบูธ

ตอบ : เรามีล่ามสื่อสารประจำบูธ  พูดภาษาไทย-ท้องถิ่น และภาษาอังกฤษ

 

คำถามที่พบบ่อย  สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่: เราจะเชื่อใจได้อย่างไรส่งออกได้แน่

คำตอบ : ถ้าคุณรับเสนอซื้อได้ คุณก็ส่งออกได้ และ หากคุณรับเสนอซื้อไม่ได้ ก็ส่งออกไม่ได้

 

 คำถามที่พบบ่อย  สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่: เราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรมีผู้นำเข้าหรือส่งออกได้จริง

คำตอบ : งานแสดงสินค้าต่างประเทศ ที่จัดเป็นศูนย์แสดงสินค้า มีกลุ่มผู้นำเข้า ฝ่ายจัดซื้อ เทรดดิ้ง มาเที่ยวชมงาน มาเดินดูสินค้าแน่นอนอยู่แล้ว

ซึ่งการปิดการขาย ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทของคุณ  วิธีเจรจา มีจุดขายที่ดึงดูดคืออะไรผู้ที่สนใจหรือไม่ ...บริษัทของคุณยอมรับเงื่อนไขของเหล่านั้นได้หรือไม่

นั่นหมายความว่า ถ้าบริษัทอื่นเจรจาสำเร็จ แต่บริษัทคุณเจรจาไม่สำเร็จ นั่นไม่ใช่ปัญหาของเรา แต่มันคือ ปัญหาของบริษัทคุณ

 

 

 

 

Pin It